Network Kablolar Nedir?

Network (ağ) kablosu bilgisayarınız ile networkteki başka bir bilgisayar ile bağlantıyı ya da internet üzerinden iletişimi sağlar. Kablolarda bazen sorunlar çıkabiliyor. Bu sorunlar kablo içindeki tellerde kopmalardan ya da kablo uçlarındaki jack lardan kaynaklanır.
Network kablosu sorunlarını belirlemeniz çok kolay olmayabilir. Kablo sorunları için özel network tester cihazları bulunuyor. Bu tester cihazları ile network kablonuzun içindeki tellerin tek tek hangisinde sorun olduğunu anlayabiliyorsunuz.

Kablolar Düz Kablo ve Çapraz Kablo olmak üzere ikiyer ayrılırlar.

Düz Kablo Kullanım Alanları

 • Bilgisayarları çoğullayıcıya (hub) bağlarken
 • Bilgisayarları anahtarlayıcıya (switch) bağlarken
 • Sunucuları çoğullayıcıya veya anahtarlayıcıya bağlarken
 • Dönüştürücüleri çoğullayıcı ve anahtarlayıcıya bağlarken

Çapraz Kablo Kullanım Alanları

 • İki bilgisayarı birbirine bağlarken
 • Bir bilgisayarı sunucuya bağlarken
 • Çoğullayıcıları birbirine bağlarken
 • Çoğullayıcıları anahtarlayıcıya bağlarken
 • Anahtarlayıcıları birbirine bağlarken
 • Dönüştürücüleri (Transceivers) birbirine bağlarken
 • Bilgisayarları ve sunucuları yönlendiriciye (router) bağlarken