Hibrit Güvenlik Kamerası Nedir?

Güvenlik kamerası sistemlerinde ip kamera ve analog güvenlik kameralarını ayna anda çalıştırabilen Hybrid Kayıt Cihazları ile mevcut analog güvenlik kameralarını kullanmaya devem ederek sisteminize ip kamera ilave etme imkanı sağlamaktadır. Hybrid Kayıt Cihazları bu özellikleri sayesinde ip kamera sistemine geçiş yapmak isteyen bir çok kişinin tercihi olmuş durumdadır.

Analog ve ip kameralar tek bir kayıt cihazında çalıştırma imkanı sunmaktadır. Hybrid Kayıt Cihazları fiyatları çok yüksek rakamlarda değildir bu nedenle ip kamera sistemine geçişte rakamsal olarak bizlere çok aşırı bir maliyet çıkartmamaktadır ve mevcutta bulunun analog güvenlik kameralarımızı kullanma devam etmemizi sağlamaktadır.

Kullanım Alanları

1. Güvenlik Alanındaki Uygulamalar :

 • Bina ve tesislerin çevresinin giriş ve çıkış noktalarının izlenmesi
 • Genel ve özel yerlerin, büroların, fabrika, tesis çevresinin, depoların, yükleme bölgelerinin ve oto park garajlarının açıkça izlenmesi suretiyle hırsızlık ve şiddet olaylarının gözlemlenmesi
 • Hassas alanların (örneğin, gizli kayıtlar, kasalar, vb.) izlenmesi
 • Veznelerde hırsızlıkların önlenmesi maksadıyla satış noktasındaki istisnai alanların (yazar kasalarda boşlukların, yığılmaların vb.) izlenmesi.
 • Mağazalarda hırsızlık olaylarının gözlemlenmesi
 • Hareketli kamera ile pan-tilt ve zoom fonksiyonları programlanarak “devriye” sistemi uygulaması
 • Bina ve müştemilatına giren ve çıkan kimselerin izlenmesi suretiyle erişimi kontrol altında tutulan yerlerde kontrol sistemleriyle bütünleşik uygulama imkanı.

2. Operasyonel Kullanımlar

 • Fabrikalarda üretim bantlarının, işletmenin izlenmesi.
 • Personelin eğitimi, raflardaki stokların kontrol edilmesi ve satış alanının, vb. izlenmesi.
 • Personelin eğitimi, raflardaki stokların kontrol edilmesi ve satış alanının, vb. izlenmesi.
 • Hayati ya da sağlık açısından tehlike arz eden ortamlarda (örneğin tehlikeli maddelerin, kimyasal toksinlerin, vb. bulunduğu yerler) iş sahasını görme imkanı sağlamak.
 • Muhtemel kaza alanlarının izlenmesi.
 • Eğitim kurumlarında öğrencilerin ve öğretim kadrosunun güvenliğinin sağlanması amacıyla salon ve koridorların, ortak kullanım alanlarının ya da yüksek risk alanlarının izlenmesi.
 • Güvenlik görevlilerine, polise, itfaiyeye ya da acil sağlık personeline zamanında haber verilmesini sağlayarak bazı kazalarda zarar ve hasarın azaltılması.